Työministeri Lauri Ihalaisen koolle kutsumassa Uudella työpolitiikalla Suomi kasvuun- seminaarissa keskusteltiin seuraaviin kysymysten pohjalta:

– Miten työ- ja elinkeinopolitiikan saumaton kumppanuus tukee Suomen kasvua, kilpailukykyä ja hyvin vointia?

– Mikä on uuden työpolitiikan keskeisin sisältö ja mitä konkreettisia toimenpiteitä tarvitaan?

– mitkä ovat eri toimijoiden rooli ja vastuu?

Poimintoja työministerin esityksestä:
– Suomessa tuhoutuu joka päivä noin 400 työpaikkaa.
– Työsuhteista 25% päättyy vuosittain.
+ Uusia työpaikkoja syntyy suunnilleen samaa tahtia kuin vanhoja tuhoutuu.
+ Uusia työsuhteita solmitaan päättyviä vastaava määrä.

Suomalaisten koulutustaso on kuitenkin suurella osalla aikuisväestöä puutteellinen:
– 15% jokaisesta ikäluokasta jää edelleen ilman tutkintoa.
– 25-34-vuotiaista 100 000 on ilman toisen asteen tutkintoa; miehiä 63 000 ja naisia 37 000.
– 25-64-vuotiaista ilman toisen asteen tutkintoa on vajaa 600 000.

Työikäisen väestön väheneminen:
– Työikäisen väestön ennustetaan vähenevän 122 000 henkilöllä vuosina 2010-2020.
– Meillä on silti laajat hyödyntämättömät tai vajaakäytössä olevat työvoimavarat, esim.
* vaikeasti työllistyvät n. 143 000 henkilöä
* työkyvyttömyyseläkkeellä 265 000 henkilöä
* piilotyöttömiä 100 000 henkilöä
* maahanmuuttajien työttömyysaste kolminkertainen kantaväestöön nähden.
– Miten saadaan nämä työmarkkinoille?