Jätin 30.01.2017 Aluehallintoviraston työsuojeluhallinnolle tutkintapyynnön, koskien Mikkolan koulurakennusten sisäilman terveellisyyttä ja turvallisuutta. Kirjallisessa selvityksessä vaadin myös kantaa siihen, että onko Vantaan kaupunki, Vantaan Tilakeskus, virkamiehet ja poliitikot reagoineet riittävästi koulun paheneviin sisäilmaongelmiin.

Työturvallisuuslaki:
* 8§ Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite
* 10§ Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi
* 32§ Työpaikan rakenteellinen ja toiminallinen turvallisuus ja terveellisyys
* 33§ Työpaikan ilmanvaihto
* 38§ Kemialliset tekijät
* 40§ Biologiset tekijät
* 61§ Rakennuksen omistajan tai vuokranantajan velvollisuudet

Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuudesta ja terveysvaatimuksista (577/2003)
* 2§ Työnantajan yleiset velvollisuudet
* 9§ Työpaikan tilavuus ja ilmanvaihto

Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
* 10§ Työntekijän suojelu
* 12§ Työterveyshuollon sisältöIMG_3921