Sisäilma-asioiden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2017–2019 / KN
Kaupunginjohtaja täydensi kohtaa e: oikeutettiin maankäytön apulaiskaupunginjohtaja kutsumaan kokouksiin vanhempainyhdistysten ja henkilöstön edustajia. Työhön kutsutaan lisäksi Vantti Oy:n edustaja.

Nimettiin:
KOK, Sami Kanerva, puheenjohtaja
SDP, Ulla Kaukola, I varapuheenjohtaja
VIHR, Annukka Majanto, II varapuheenjohtaja
RKP, Ann-Christine Teir
KD, Tiina Tuomela
KESK, Teemu Purojärvi
VAS, Jari Jääskeläinen
KOK, Birgitta Herranen
KOK, Mika Rautio
PS, Kai-Ari Lundell
VIHR, Sirpa Kauppinen
SDP, Päivi Laakso
SDP, Seppo Heimolinna