Pääluottamusmiesvaaleissa 221 ääntä takasi jatkokauden. Kiitos kaverit luottamuksesta!

0

Vaalien jälkeinen ensimmäinen tapaaminen meneekin huomenna työministeri Jari Lindtrömin kanssa.

Sisäilmastrategia – ehdotus sisäilma-asioiden hoitamiseksi Vantaalla

0

Sisäilmastrategia – ehdotus sisäilma-asioiden hoitamiseksi Vantaalla

Vanvaryn sisäilmatoimikunnasta kaupunginvaltuustoon valitut Sirpa Kauppinen (vihr), Sami Kanerva (kok), Tiina Tuomela (KD), Jari Jääskeläinen (vas) ja Jan Edelmann (kok) työstivät yhteisen ehdotuksen Vantaan sisäilmastrategiaksi.

Ongelma:

Huonosta sisäilmasta oireilevien määrä kasvaa jatkuvasti Vantaalla. Kaupungissamme on useita kouluja, joissa opettajat ja oppilaat saavat vakavia oireita sisäilmasta.

Rakennuskantaa ei riittävästi ja ennakoivasti huolleta eikä ilmanvaihto ei ole riittävällä tasolla. Uudis- ja korjausrakentamisen laatu ja valvonta ovat puutteellisia eivätkä rakennusyhtiöt joudu kantamaan vastuutaan rakennusvirheistä.

Vantaan vetovoimaisuus uusien asukkaiden silmissä laskee koulujen ja päiväkotien huonon kunnon vuoksi.

Tavoitteet:

Tietoisuuden lisääminen sisäilmaongelmien syistä ja seurauksista. Lasten ja työntekijöiden terveyden säilyttäminen.

Kiinteistöomaisuuden arvon säilyttäminen. Terveyshaittaa aiheuttavien tilojen käyttökielto ja väistötilojen nopea hankinta. Laadukas korjausrakentaminen.

Organisaatiokulttuuri, jossa ongelmista voidaan keskustella avoimesti.

Sisäilmaongelmien aiheuttamien kulujen minimointi, huomioiden myös sairastamisen aiheuttamat kulut.

Rakennusyhtiöiden rakentamisen laadun parantaminen ja vastuuttaminen rakennusvirheistä.

Vantaan vetovoimaisuuden lisääminen

Akuuttien ongelmien ratkaisu:

 1. Pahimpien koulujen ja päiväkotien sisäilman terveellisyyden mittaaminen esim. THL:n oirekyselyllä tai e-keräimellä.

  • Tutkittava kouluista ainakin Mikkola, Kartanonkoski, Viertola, Peltola, Vantaankoski, Kaivoksela, Korso sekä Majtorpan päiväkoti.

 2. Terveydelle vaarallisiksi osoittautuneiden tilojen (tai rakennusten) sulkeminen ja väistötilojen nopea hankinta. Tehokkaat ilmanpuhdistimet tilapäisenä apua ennen väistöön pääsemistä.

 3. Tilojen korjaus välittömästi vian paikallistamisen jälkeen mm. kostuneiden rakenteiden vaihto ja rakenteiden perusteellinen kuivaus, hengittämättömien pintamateriaalien vaihtaminen hengittäviin.

 4. Kuntoraporttien ja ajantasaisten korjaustietojen  laittaminen nettisivuille vanhempien tiedottamiseksi ja luottamuksen saamiseksi.

 

TOIMINTAMALLI SISÄILMAONGELMISSA

1. Sisäilmaongelmaepäilyyn reagoiminen ja toimintamalli

 • Epäily sisäilmaongelmista käynnistää prosessin

A: Tilan terveellisyyden varmistaminen: Oirekysely tai e-keräin-mittaus (tai vastaava toksisuusmittaus), jolla varmistetaan tilan terveellisyy

  • Sisäilmaepäily syntyy tiedetystä kosteusvauriosta, vakavasta huollon vikailmoituksesta, useammasta oireilmoituksesta,  työterveyshuollon sisäilmaepäilystä tai henkilökunnan tai oppilaiden vakavasta huolesta sisäilman suhteen.

  • Sisäilman terveellisyys varmistetaan kuukauden sisällä. Esimerkiksi e-keräin -mittauksen analyysi tulee viikossa.

  • Luokat tai tilat joissa on terveyshaitan riski, suljetaan viipymättä.

   • Väistötilat puhtaita, jotta altistus ei jatku.

   • Koulupäiviä & opetusta lisätään ulkotiloissa.

  • Ilmastointia ja siivousta tehostetaan.

  • Mahdolliset ilmanpuhdistimet ovat nanoluokan huollettuja ilmanpuhdistimia.

B: Avoin tiedottaminen

 • Vanhemmille mm. Wilma-viestillä, reissuvihoilla ja kouluterveydenhuollossa

 • Kaupungin sisäilma-asioiden sivulla

 • Opettajat ja muu henkilökunta saavat luvan puhua sisäilma-asioista ja kertoa sisäilmaoireistaan..

C: Sisäilmaongelman syyn selvittämisen:

 • Rakennuksen tekniset tutkimukset. On tyypillistä että syyn löytyminen ei ole helppoa pintamenetelmillä. Rakenneavauksia tarvitaan.

 • Homekoiria voidaan käyttää, mikäli ongelmien paikantaminen on haasteellista.

 • Laaditaan ohjeistus ongelmatiloissa olleiden tavaroiden käsittelyyn, jotta sisäilmaongelmaa ei “levitetä” toisiin tiloihin.

2. Huolto ja ylläpito

 • Koko kouluverkko kartoitetaan oirekyselyllä tai e-keräimellä 2 vuoden sisällä. Jatkossa tehdään seurantatutkimuksia 5v välein.

 • Välitön reagointi kosteusvaurioiden sattuessa.

 • Rakennusten oikea käyttö

  • Ilmanvaihto päällä  24/7. Ilmanvaihdon painesuhteiden muutosten vaikutukset arvioitava rakenteiden kosteustekniseltä kannalta.

  • Energiansäästöä etsitään muilla keinoin mm. energian talteenotto poistoilmasta, lämpökäyrien tasaus. Ammattimaisesti toteutetussa energiansäästössä oikein asetetut säädöt parantavat sisäilman laatua ja rakennuksen elinikää.

  • Ilmanvaihtokoneiden suodattimien vaihto vähintään x3/vuosi. Kanavien puhdistus ja säätöjen tarkistus 5v välein.

  • Siivouskemikaaleissa vältetään liiallista biosidien käyttöä.

  • Sähköisiä huoltokirjoja käytetään aktiivisesti.

  • Vika- ja oireilmoitusten kokonaismääristä säännöllisesti tietoa päättäjille.

 • Kouluterveydenhuolto kantaa vastuuta sisäilman laadun seurannasta mm. terveystarkastusten ja -kyselyjen yhteydessä.

3. Korjausrakentaminen

 • Vesivahingot (esim. kattovuodot) korjataan välittömästi, kosteuden lähteet poistetaan, kostuneet rakenteet vaihdetaan tai, jos ei mahdollista, kuivataan huolellisesti. Tiivistyskorjaukset eivät välttämättä ole riittäviä.

 • Korjausten onnistuminen tarkistetaan.

 • “Homeiden” desinfioinnin epäillään vähentävän lähinnä hyvänlaatuista mikrobistoa ja lisäävän toksisten (myrkkyjä tuottavien) elintilaa.

 • Korjausrakentamisen kosteudenhallinta kuivaketju10 -tasolle.

4. Uudisrakentaminen

 • Ongelmakoulujen korvaaminen:

Koulujen uudisrakentamisen tahti tuplattava, nyt investointeja pitkitetty vuosikymmeniä, jonka takia terveysongelmat ovat kasvaneet.

 • Rahoitusmalleista käydään poliittinen keskustelu: omavelka, leasing jne. Ulkopuolista rahoitusta sekä muita erilaisia rahoitusmalleja kokeillaan.

 • Koulurakentamisen hintaa painetaan alas kokeilemalla mm.

  • Pakettitalovalmistajia: Rakentamista voidaan toteuttaa myös tehdasvalmiilla elementeillä, jotka ovat kuivassa rakennetut ja pystytetään kuivalla kelillä tai huputettuna. Kuivaketju ei täten katkea.

  • Puuelementtikoulujen (hinta lähes puolet pienempi) ja hirsirakentamisen osuutta lisätään.

 • Vältetään riskirakenteita: Huolelliset salaojitukset, korkea sokkeli, harjakattojen ja reilujen räystäiden suosiminen. Ei sadevesien johtamista rakenteiden sisällä.

Jätetään kaavoituksessa hyvät maapohjat omalle rakentamiselle.

 • Kilpailutus ja sopimushallinta:

Vaaditaan pidempiä takuita esim. 10v. Varmistetaan ennen takuun umpeutumista sisäilman terveellisyys sekä tehdään kuntokartoitus.

Laatusanktiot urakkasopimuksiin. Laadun pettäminen eli huonot referenssit pitää huomioida jatkossa.

Aikataulutus ei saa olla liian kireä. Laatukriteereiksi nopeuden ja hinnan sijaan terveellinen rakennus.

Takuukorjauksia varten sopimushallintaa ja juridista osaamista vahvistettava.

 • Oikea rakennustapa ja materiaalit

Kuivaketju10 metodit käyttöön koko ketjulle. Kuivaketju10 on rakennusprosessin kosteudenhallinnan toimintamalli, jolla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Huomioi 10 yleisintä kosteusvaurioriskiä. Helsingissä otettu jo osin käyttöön.

Hengittävät ja terveelliset lattia- ja muut pintamateriaalit sekä pintakäsittelyaineet (mm. maalit)

5. Sisäilma-sairastuneen tuki

 • Terveet väistötilat oireilijoille ja myös vielä oireettomille altistuville.

 • “Terveen koulun etsiminen” ei saa romahduttaa lapsen terveyttä ja henkistä hyvinvointia..

 • Kotiopetukseen tukea. Sisäilmasta sairastuneita opettajia voidaan käyttää apuna kotiopetuksessa.

 • Huomioidaan kaikki em. asiat uusien koulujen hankinnassa.

 • Tietoa sisäilmasairaan kohtaamiseen mm. koulutoimeen, kouluterveydenhuoltoon ja lastensuojeluun. Kootaan yhteen tietoa sisäilmasta sairastuneille, miten toimia ja mistä saa apua.

6. Hallinto ja päätöksenteko

 • Talous

  • Sisäilma-asioiden selvittämistä, korjaamista ja on tarkasteltava investointeina muiden investointien tapaan. Takaisinmaksuaika on 1-3 vuotta.

  • Koulujen korjausten tai väistötilojen hankinnan pitkittämisessä tulee huomioida terveys- ja sijaiskulut. Päätöksenteossa tuotava esiin riskit vakavien sisäilmasairauksien ja syrjäytymisen aiheuttamille kuluille.

  • Seurataan siis sisäilma-ongelmien aiheuttamia kokonaiskustannuksia sekä riskejä tulevaisuuteen mm. lasten syrjäytymiselle ja henkilökunnan ennenaikaiselle eläköitymiselle.

  • Korjausvelan laskentakaavan sijaan rakennusten korjaaminen ja korvaaminen priorisoidaan  terveysperusteisesti.

 • Hallinnon käytännöt:

  • Sisäilma-asioiden neuvottelukunta pohtii hallintorajat ylittäviä ratkaisuja. Kokoonpanossa hyvä olla mukana:

   • Sisäilma-asioita osaava edustaja joka puolueesta

   • Tilakeskuksen, Sivistystoimen sekä Vantin virkamies

   • Teknisen ja Opetuslautakunnan edustajat

  • Vastuunotto: Määritellään selkeät ja laajat vastuut kaupungin organisaatiossa, jossa Sivistystoimi tilaajana, Tekninen toimi ja Sosiaali- ja terveystoimi sekä henkilöstöhallinto ovat mukana.

  • Koulujen ja päiväkotien sisäilma-asioita käsitellään sekä opetuslautakunnassa (tilojen tilaaja) että tilakeskuksessa sekä tarvittaessa muissa instansseissa.Myös sosiaali- ja terveyslautakunnan on tarpeen olla mukana.

  • Hyvä hallintotapa: Lautakuntiin palautetaan oikeus muiden kuin listalla olevien asioiden keskustelu. Hyvä hallinto mahdollistaa pikaisen keskustelun ja tiedon kysymisen.

  • Osaamisen lisääminen sisäilma-asioissa  sosiaali- ja terveystoimessa, teknisessä toimessa, sivistystoimialalla ja henkilöstöhallinnossa.

  • Korjauksien laaduntarkkailu. Korjaustoimenpiteet tarkastettava ja dokumentava.

 • Tiedon kululla luottamusta:

  • Avoin tiedotus. Mm. työterveyden havaitsemasta sisäilmariskistä tulee tiedottaa vanhemmille, samoin tutkimusten alustavista tuloksista.

  • Kaupungin sisäilmasivuille kootaan julkiset asiakirjat kuten kuntoraportit, sisäympäristöasioiden ja sisäilmatyöryhmien muistiot sekä tiedot korjaus- ja tutkimustilanteesta ja tarkastuskertomukset. Myös sisäilmaa koskevat Wilma-viestit ja tiedotteet sopivat sinne. Koulujen sivuilta linkki tänne.

  • Wilma-viestinnässä kerrottava jo ensimmäinen sisäilmaepäily, jotta vanhemmat voivat pohtia, onko lapsella sisäilman aiheuttamia oireita.

  • Vanhemmat mukaan luottamuksen lisäämiseksi

   • Virkamiesten kaupunkitason sisäympäristöasioiden ryhmään kuuluu Vanvaryn edustaja.

   • Koulukohtaisiin sisäilmatyöryhmiin vanhempien edustaja.

  • Päättäjille tietoa oireilmoitusten kokonaismäärästä, työterveyshuollon sisäilmaepäilyistä, kouluterveydenhuollon kyselyiden ja oirekyselyiden tuloksista sekä vakavista vesivaurioista sekä sisäilmaremonteista. Osa tiedotuksesta voi tapahtua kaupungin sisäilmasivujen kautta.

  • Kriisiviestinnässä (kun sisäilmaongelma on päällä) noudatettava avoimuutta ja rehellisyyttä

Vantaan kaupunginhallitus nimesi sisäilma-asioiden neuvottelukunnan.

0

Sisäilma-asioiden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2017–2019 / KN
Kaupunginjohtaja täydensi kohtaa e: oikeutettiin maankäytön apulaiskaupunginjohtaja kutsumaan kokouksiin vanhempainyhdistysten ja henkilöstön edustajia. Työhön kutsutaan lisäksi Vantti Oy:n edustaja.

Nimettiin:
KOK, Sami Kanerva, puheenjohtaja
SDP, Ulla Kaukola, I varapuheenjohtaja
VIHR, Annukka Majanto, II varapuheenjohtaja
RKP, Ann-Christine Teir
KD, Tiina Tuomela
KESK, Teemu Purojärvi
VAS, Jari Jääskeläinen
KOK, Birgitta Herranen
KOK, Mika Rautio
PS, Kai-Ari Lundell
VIHR, Sirpa Kauppinen
SDP, Päivi Laakso
SDP, Seppo Heimolinna

JJ onnittelee kaikkia valmistuneita ammattikoululaisia. Työmaalla tavataan!

0
Varian 9. rakennusalan työturvallisuuskilpailu

Varian 9. rakennusalan työturvallisuuskilpailun palkintojenjako. Palkinnon vastaanotti oppilaiden puolesta heidän opettaja Liisa Huittinen. Miten ammattikoulujen päättäjäisten käy, kun koulun voi aloittaa koskatahansa ja opinnot loppuvat kun opintopisteet on täynnä?

 

Vantaan valtuustopaikka lohkesi 290 äänellä, iso KIITOS kaikille!

0

Äänestyslista Varian leikkauksista opetuslautakunnan kokouksessa12.09.2016

0
Äänestystulos 11 leikkausten puolesta ja 5 leikkauksia vastaan.

Äänestystulos 11 leikkausten puolesta ja 5 leikkauksia vastaan.

Eriävämielipide/ merkintä pöytäkirjaan.

Eriävämielipide/ merkintä pöytäkirjaan.

Asuntojen rakentaminen Malmin lentokentälle toisi lisää töitä myös vantaalaisille.

1

Kirjoitukseni Vantaan Sanomissa 22.3.2016:

 

Asuntojen rakentaminen Malmin lentokentälle toisi lisää töitä myös vantaalaisille.

 

Pääkaupunkiseudulla on noin 20000 asunnon vajaus. Erityisesti kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja pitäisi kiireesti saada lisää. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen lisärakentamista ovat vaatineet vuokralaisjärjestöt, Helsingin kauppakamari ja eri poliittiset puolueet Keskustaa lukuun ottamatta. Nyt Keskusta näyttää käyneen jopa hyökkäykseen pääkaupunkiseudun kasvua vastaan, naamioiden kielteiset pyrkimyksensä Malmin lentokentän säilyttämisen puolustamisen kaapuun.

Lentokentän alueelle saataisiin rakennettua asunnot yli 20000 ihmiselle, joka olisi merkittävä lisä pääkaupunkiseudun asuntopulaa torjuttaessa. Asuntotuotannon lisääminen hillitsisi myös asuntojen hintojen rajua kasvua, jotka hinnat ovat jo karanneet sellaiselle tasolle, että ei yksin pienipalkkaiset ihmiset, vaan monet keskituloisetkaan eivät kykene hankkimaan asuntoa pääkaupunkiseudulta. Se, että he joutuvat hankkimaan asunnon etäämmältä, vaikka käyvät töissä pääkaupunkiseudulla, puolestaan lisää turhia liikenneruuhkia tällä alueella.

Mitä sitten lentokenttään keskellä asutusta tulee, niin kyllä se on melkoinen meluhaitta ja jopa turvallisuusriski.

Mitään asiallista syytä ei siis ole Malmin lentokentän toiminnan jatkamiseen ole, Keskustan pelin politiikka on sitten jo eri asia.

 

Jari Jääskeläinen

varavaltuutettu

Rakennusliiton hallituksen jäsen

kuntavaaliehdokas  vas

Opetuslautakunnan kokouksessa 13.3 -kysyin Mikkolan koulun tilanteesta……

0

Luettuani viimeisen kuntoraportin Mikkolan koulusta ja olisin kysynyt siitä opetuslautakunnassa.

Että mitä kaupunki tekee tämän tilanteen korjaamiseksi? Olen jo kertaalleen jättänyt tästä tutkinta pyynnön Aluehallintoviraston työsuojelutarkastajille. Niin sain vastauksen, jonka olen kuullut vuosia aiemminkin.

TÄMÄ EI KUULU OPETUSLAUTAKUNNALLE, VAAN TILAKESKUKSELLE. Eräässä mainoksessa sanottiin, että käynti optikolla riittää, mutta käynti AVI:ssa ei näyttänyt riittänyt, joten odottaako kaupunki, että tästä asiasta pitää tehdä tutkinta pyyntö Poliisille työsuojelurikoksesta.

Mielestäni tämä kuuluu niin opetuslautakunnalle, kuin tilakeskuksellekin, sekä meille päättäjille, sillä viime kädessä me päättäjät olemme  vastuussa jos ja kun oppilaita ja henkilökuntaa sairastuu- mahdollisesti pysyvästi ja silloin meidän on turha piiloutua virkamiesten selän taakse.

 

Alla suora ote tutkimuspöytäkirjasta 27.02.2017:

“Kohteessa on havaittu paikoin korkeaan kosteuteen viittaavia arvoja pintakosteusilmaisimella”

4.1 Tarkentavat mittaukset porareikä- ja viiltomittausmenetelmillä Lattiamateriaalina on muovimatto kaikissa mitatuissa tiloissa lukuun ottamatta iv-konehuoneita, joissa lattiamateriaalina on ruiskutettu polymeeripinnoite sekä salin 1152 näyttämön alapuolista tuolivarastoa, jossa on pinnoittamaton betonilattia. Korkeita, yli 85 % suhteellisen kosteuden arvoja havaittiin lattiarakenteissa seuraavissa tiloissa: – 1058 fysiikka/kemia, suhteellinen kosteus 89–100 % (porareikämittaus, syvyydet 20– 200 mm) ja 90–93 % (viiltomittaus, muovimaton alla). Todettiin, että ontelolaatan ontelossa on vettä, tutkimusreikä K13. – 1061 opetusvälinevarasto, suhteellinen kosteus 91–93 % (porareikämittaus, syvyydet 20–40 mm). – 2003 opetusvälinevarasto, suhteellinen kosteus 91 % (viiltomittaus,2 muovimaton alla). – 2035 wc, suhteellinen kosteus 100 % (viiltomittaus, muovimaton alla). – 2047 opetustila, suhteellinen kosteus 87 % (viiltomittaus, muovimaton alla)”

Nyt järki käteen, tilat jotka on todettu märiksi niin ne on määrättävä käyttökieltoon VÄLITTÖMÄSTI!

Oppilas ja opettaja voi menettää terveyden vain kerran!

 

-JJ-

Oikaisuvaatimus opetuslautakunnalle Ryhmäperhepäiväkodin lakkauttamisesta.

0

Opetuslautakunnan kokouksessa 13.2.2017 teillä on käsiteltävänä oikaisuvaatimus ryhmäperhepäiväkoti Vellamon lakkauttamisesta Koivukylän alueella. Ennen asian käsittelyä haluaisin tuoda esille seuraavat seikat koskien kaupungin esitystä oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä:

Oikaisuvaatimukset tulee lain mukaan käsitellä kiireellisenä (Kuntalaki 134 §). Näin ei kuitenkaan ole kaupungin puolesta toimittu. Oikaisuvaatimus on toimitettu kaupungille 9.12.2016. Opetuslautakunnan kokouksia on tämän jälkeen ollut kaksi, 13.12.2016 ja 16.1.2017, joissa oikaisuvaatimusta ei ole tuotu käsittelyyn. Laki kieltää myös päätöksen täytäntöönpanon, mikäli se tekee oikaisuvaatimuksen hyödyttämäksi (Kuntalaki 143 §). Tässä tapauksessa oikaisuvaatimus tehtiin hyödyttömäksi lakkauttamalla Vellamo ennen kuin oikaisuvaatimusta oli tuotu opetuslautakunnan käsiteltäväksi.

Kaupungin esityksessä myönnetään järjestysvirhe: ”vuokrasopimus olisi tullut irtisanoa vasta opetuslautakunnan päätöksenteon jälkeen”. Esityksen mukaan Vellamon tilan irtisanomisaika oli 3 kk, minkä vuoksi vuokrasopimus irtisanottiin jo syyskuussa ennen opetuslautakunnan päätöstä. Kuitenkin VAV-asunnoilta saadun tiedon mukaan he noudattavat 1 kk irtisanomisaikaa, ellei asiasta ole poikkeuksellisesti jotain muuta sovittu. Nähdäkseni kaupungin virkamies on myös ylittänyt toimivaltansa irtisanoessaan vuokrasopimuksen ennen opetuslautakunnan päätöstä. Oikaisuvaatimus, jossa nämä asiat on tuotu esille, on toimitettu kaupungille 9.12.2016, ennen joulukuun kokousta. Kaupungin esityksen mukaan – myös ennen joulukuun kokousta – isännöitsijän kanssa neuvoteltiin vuokrasopimuksen ehdollisesta jatkosta.

Kaupungin esityksessä myönnetään, että Koivukylän alueen lapsimäärä on kasvussa. Tämän vuoksi päiväkotien sulkemista Koivukylän alueella ei voida pitää perusteltuna, etenkin kun lokakuussa esitettiin tarve uudelle paviljonkipäiväkodille Koivukylän alueella. Kaupungin esityksessä ei perustella, miksi Vellamon kohdalla valittiin käytettäväksi koko Korso-Koivukylän suuralueen väestöennustetta (-177 lasta), kun taas paviljonkipäiväkodin kohdalla käytettiin vain Koivukylän suuralueen ennustetta (+144 lasta). Ero on merkittävä. Tasapuolisen kohtelun nimissä päiväkoteja arvioitaessa tulisi samalla alueella käyttää samoja lukuja. Väestöennuste osoittaa, että vähennys lapsissa tapahtuu nimenomaan Korson alueella ja on sielläkin vain hetkellistä palautuen nykyiselle tasolleen muutamassa vuodessa.

Kaupungin esityksessä vedotaan Vellamon alhaiseen täyttöasteeseen kesä- ja elokuussa 2016. Sekä kesä- että elokuu ovat monien lasten vanhemmilla lomakuukausia, joten ne eivät anna totuudenmukaista kuvaa Vellamon täyttöasteesta. Lisäksi todetaan, että Vellamo oli auki kesäkuussa kokonaiset kolme päivää (1.-3.6.). Syksyn alhaisempaa täyttöastetta selittää se, että Vellamoon ei sijoitettu uusia lapsia, vaikka hakijoita tiettävästi oli. Kaupungin esityksessä jätetään vastaamatta tähän oikaisuvaatimuksessa esitettyyn kohtaan uusien lapsien sijoittamatta jättämisestä.

Yhteenvetona: Kaupungin esitys ei kiistä, etteikö päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja päätöksen tehnyt virkamies ylittänyt toimivaltaansa. Allekirjoittanut katsoo, että oikaisuvaatimuksen käsittelyssä on jätetty noudattamatta ainakin kahta eri kuntalain kohtaa. Vellamon sulkemista perustellaan kesälomakuukausien täyttöasteella sekä Korson alueen lapsimäärän vähennyksellä, kun samaan aikaan myönnetään Koivukylän lapsimäärän olevan kasvussa ja päätetään uuden päiväkodin rakentamisesta Koivukylän alueelle. Kaupungin esityksessä ei myöskään vastata kaikkiin oikaisuvaatimuksessa esitettyihin kohtiin. Kaikista näistä epäkohdista huolimatta kaupunki ei näe Vellamon sulkemista koskevissa menettelyissään tapahtuneen virheitä, ja esittää oikaisuvaatimuksen hylkäämistä.

Oikausuvaatimus luettu ja lähetetty kokouksessa läsnäolleille.

ITSE TUIN TÄTÄ OIKAISUVAATIMUSTA!

Jari Jääskeläinen oplan jäsen

Oikaisuvaatimuksen kirjoittaja on (nimi poistettu tietosuoja syistä)
yksi oikaisuvaatimuksen allekirjoittajista

Tutkintapyyntö Aluehallintovirastolle.

0

Jätin 30.01.2017 Aluehallintoviraston työsuojeluhallinnolle tutkintapyynnön, koskien Mikkolan koulurakennusten sisäilman terveellisyyttä ja turvallisuutta. Kirjallisessa selvityksessä vaadin myös kantaa siihen, että onko Vantaan kaupunki, Vantaan Tilakeskus, virkamiehet ja poliitikot reagoineet riittävästi koulun paheneviin sisäilmaongelmiin.

Työturvallisuuslaki:
* 8§ Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite
* 10§ Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi
* 32§ Työpaikan rakenteellinen ja toiminallinen turvallisuus ja terveellisyys
* 33§ Työpaikan ilmanvaihto
* 38§ Kemialliset tekijät
* 40§ Biologiset tekijät
* 61§ Rakennuksen omistajan tai vuokranantajan velvollisuudet

Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuudesta ja terveysvaatimuksista (577/2003)
* 2§ Työnantajan yleiset velvollisuudet
* 9§ Työpaikan tilavuus ja ilmanvaihto

Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
* 10§ Työntekijän suojelu
* 12§ Työterveyshuollon sisältöIMG_3921

Go to Top